BIO21 หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต CHITOSAN

 • ไคโตซาน คุณภาพ

  ไบโอ21 เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิต ไคโตซาน, ไคโตซานที่มีความหลากหลายในคุณสมบัติ สำหรับเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้ไคโตซาน, CHITOSAN spec L112 ส่วนผสมหลัก (main ingredient)ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องมือแพทย์ และ CHITOSAN L112 BIOPOLYMER (dietary/ midical device semi-finished product) ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดมาจาก เทคโนโลยีเคมี ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยและพัฒนา การผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมด้วยระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน QMS

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร L112 Absorbital

  เส้นใยธรรมชาติจับตัวกับไขมันส่วนประกอบหลักคือ L112 BIOPOLYMER ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติและได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าช่วยลดหรือรักษาน้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับอาหารที่เหมาะสมและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพ เส้นใยที่มาจากธรรมชาติที่ L112 ABSORBITAL ประกอบด้วยไขมันที่จับได้จากการบริโภคนั้นไม่ย่อยและถูกขับออกมาตามธรรมชาติ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • CHITOSAN spec L112

  ผลิตภัณฑ์พัฒนามาจากไคโตซานขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง สำหรับส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดักจับไขมัน ไคโตซานขั้นสูง (Enhance-CHITOSAN / CHITOSAN spec L112) ซึ่งมีการพัฒนาเน้นไปที่คุณสมบัติการดักจับไขมัน(Fat binding) และละลายได้ด้วยตัวมันเองในน้ำและในกระเพาะอาหาร L112 BIOPOLYMER ได้มาจากงานวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเครื่องมือแพทย์ สำหรับเรื่องการลดไขมัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท BIO21 จำกัด ในประเทศไทย

line 1

    BIO21 เราคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการผลิต ไคโตซาน ผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้ไคโตซาน ในรูปของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการค้า จากฐานความรู้ด้านเคมี ไบโอเทคโนโลยี จากงานวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยประสบการณ์ในการผลิต-ส่งออก มีมาตราฐานระบบคุณภาพ QMS ในการผลิต

 

    เป็นฐานการผลิต medical device L112 BIOPOLYMER และ CHITOSAN ให้บริษัทชั้นนำจาก อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น มีประสบการณ์การผลิตวัตถุดิบไคติน อันยาวนานเพื่อการส่งออกให้ญี่ปุ่น ยุโรป และใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ค้นพบไคโตซานและผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลาในรูปแบบที่เหนือกว่า

ไคโตซาน

เป็นวัตถุดิบสำหรับการใช้งานในด้านต่างๆ

CHITOSAN spec L112

ไคโตซาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / เครื่องมือแพทย์สำหรับการบริโภค

L112 BIOPOLYMER

ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เครื่องมือแพทย์สำหรับการบริโภค / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

L112 Absorbital

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับการบริโภค

Fish scale OSSEIN

Fish scale OSSEIN

เราได้ศึกษาผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา ได้แก่ OSSEIN, COLLAGEN และ Tricalcium Phosphate

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ที่ปรึกษา

ด้านเคมี ไบโอเทคโนโลยี

 

    BIO21 เรายินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในอุสาหกรรมการเกษตร จากฐานความรู้ด้านเคมี ไบโอเทคโนโลยี ในการดูแลผลิตผลและปัญหาการทำระบบต่างๆ ที่จะทำให้คุณได้รับผลผลิตที่ดีขึ้น โดยอาศัยความเข้าใจและการปฏิบัติในการบวนการสร้างผลผลิตที่ถูกต้อง และ ปลอดภัย.

การให้คำปรึกษา

เราพร้อมให้คำปรึกษาในการใช้งานผลิตภัณฑ์

การเพิ่มผลผลิต

เรามีฟาร์มต้นแบบ และ ระบบจัดการที่เป็นตัวอย่าง

การจัดการระบบ

จากฐานความรู้ด้านเคมี ไบโอเทคโนโลยี จากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยประสบการณ์การผลิต

มาตรฐานระบบคุณภาพ QMS

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

วิจัยและพัฒนา

เรายังคงทำการวิจัยในด้านเคมี ไบโอเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใก้ดียิ่งขึ้น

ฐานการผลิตส่งออก

เป็นฐานการผลิตให้บริษัทชั้นนำจาก อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน

โรงงานของเรา

โรงงานผลิตที่สมุทรสาคร ประเทศไทย เพื่อเป็นฐานการผลิตด้านการตลาด - การขาย และโรงงานแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย