ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ กุ้ง  

อัตราการใช้ ละลายน้ำเพื่อบริโภค วันละ   8-10 ชั่วโมง

 • ช่วยระบบการทำงานในกระเพาะและลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุล ทำให้การดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูงเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต่ำ(ปริมาณการกินอาหารเท่าเดิมแต่ได้เนื้อเพิ่มขึ้น)
 • ยับยั้งไขมันไม่ดี (LDL) สนับสนุนไขมันที่ดี (HDL)
 • ลดอัตราการตาย ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค สุขภาพแข็งแรง ลดการใช้ยา/วัคซีน จับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร
 • ทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification)
 • ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดเชื้อ ลดแอมโมเนีย(ป้องกันโรคตาอักเสบ)
 • ลดอาการเครียด ช่วยควบคุมความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนและหัวใจดีขึ้น ปอดสมบูรณ์สีแดงสดใส
 • อัตราการกินอาหารมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ ไม่แกว่งไปแกว่งมา
 • ไก่ไข่;เพิ่มระยะเวลาการให้ไข่ของแม่ไก่ ปริมาณไข่ที่ได้รับโดยรวมในเล้าต่อวันเพิ่มขึ้น ไข่แดง สีสดใส เก็บใว้ได้นาน เปลือกแข็ง น้ำหนักดี

แอล112-อิลิซิเตอร์  สารกระตุ้นการเจริญเติบโต ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร

สารเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเนื้อและการเจริญเติบโต จากพอลิเมอร์ธรรมชาติ สารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยไร้มลพิษ ไม่มีสารตกค้าง ช่วยระบบการทำงานในกระเพาะและลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุลทำให้การดูดซึมของอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดแอมโมเนีย ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค จับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ทำความสะอาดลำไส้หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification) สนับสนุนไขมันที่ดี(HDL) ช่วยควบคุมความดันโลหิตทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนและหัวใจดีขึ้น

เราเป็นผู้ผลิต มีประสบการณ์ในการใช้ในฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการค้า ทางเรามีฟาร์มเลี้ยงต้นแบบซึ่งได้มีการทดลองเลี้ยงจริง ตามสภาพฟาร์มเพื่อการค้าซึ่งสามารถตอบโจทย์การเลี้ยงไก่เนื้อสำหรับเกษตรกรได้  สามารถแก้ปัญหาเรื่อง ขี้ไก่แฉะ-เหลว-เหม็น-มีแอมโมเนีย ความไวของประสาทสัมผัสตาต่อแสงไฟของไก่ ความเครียด การกรู เหยีบย จิกตี เข้าแย่งการกินอาหาร รวมถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ (ลดอัตราการตาย  เนื้อไก่มีคุณภาพ ไม่ช้ำ น้ำหนักของไก่สูงกว่ามาตราฐาน และ FCR ต่ำ )     02 02  ข้อมูลเพิ่มเติม. . .กรุณาติดต่อเรา

ปัญหาของการเลี้ยงไก่เนื้อจากฟาร์มต้นแบบระบบปิด(EVAP)

 • อัตราการแลกเนื้อ (FCR) มีค่าสูงกว่ามาตราฐาน
 • เนื้อไก่ช้ำ เสียหาย เกิดจากการกรูและเหยียบหรือจิกตีกันระหว่างกินอาหาร จากความเครียดหรือประสาทสัมผัสที่ไวต่อแสงสว่าง
 • ขี้เหม็น ขี้เหลว มีเชื้อ Salmonella และ E.coli ขี้มีแอมโมเนียมากก่อให้เกิดโรคตาอักเสบ
 • ความนิ่งต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไก่มีภาวะเครียด อัตราการบริโภคอาหารไม่สม่ำเสมอ มีภูมิคุมป้องกันโรคน้อย อัตราการตายสูง(มากกว่า 2%) ใช้ยา/วัคซีนเพื่อรักษา-ป้องกันโรคจำนวนมาก(เฉลี่ยที่ 2.50 บาท/ตัว)

ผลจากการทำงานร่วมกันกับฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด (EVAP)

แอล112อิลิซิเตอร์ มีส่วนช่วยในเรื่อง สุขภาพ การมีชิวิตชีวา ระบบการย่อยอาหารได้สมบูรณ์ ขี้แห้ง ลดกลิ่นเหม็น ลดแอมโมเนีย ช่วยเรื่องความเครียด ซึ่งดูได้จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและประสาทสัมผัส ไก่ที่ได้รับ แอล112 อิลิซิเตอร์ จะมีความเป็นอยู่อย่างสบาย กระตือรือร้นในการกินอาหาร ไม่มีปัญหาเรื่องประสาทสัมผัสที่ไวต่อแสง การกรู-เหยียบ จิกตี กันในการกินอาหารซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากของฟาร์มชำแหละเพื่อการส่งออก ขี้ไก่แห้งเหยียบไม่ติดเท้า(ตัดปัญหาเรื่องเชื้อ Salmonella และ E.coli) อัตราการตายน้อยมาก อัตราการเจริญ เติบโตรวมถึงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตราฐาน อัตราการแลกเนื้อ(FCR)ต่ำกว่ามาตราฐาน ลดการใช้ยา-วัคซีน (ค่ายา-วัคซีน/ตัว เฉลี่ยที่ 1.20 ) เจ้าของฟาร์มสามารถทำกำไรเฉลี่ยต่อตัวสูงกว่ามาตราฐานทั่วไป ทั้งหมดนี้มาจากระบบการเลี้ยง อาหาร ที่ได้มาตราฐานและการใช้ แอล112อิลิซิเตอร์ ควบคู่กันไป ทางเรามีฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงพร้อมให้คำแนะนำ สนใจติดต่อเรา และยินดีสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับฟาร์มต้นแบบที่อื่นๆ

แอล112อิลิซิเตอร์ สารเพิ่มประสิทธิภาพอัตรการแลกเนื้อและการเจริญเติบโต

จากพอลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นเส้นใยที่ไม่สามารถดูดซึมและไม่ย่อยสลายในทางเดินอาหาร แต่มีคุณสมบัติที่สนับสนุนไขมันที่ดี (HDL: High Density Lipoprotein) ยับยั้งไขมันไม่ดี (LDL : Low Density Lipoprotein) ความสำคัญของไขมันเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายสัตว์ และจับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร สารเคมีหรือยาต่างๆ แอล112อิลิซิเตอร์ ทำหน้าที่เสมือนสารทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification) ช่วยควบคุมความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนหัวใจดีขึ้น ช่วยลดกรด รักษาแผลในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อโรคและเชื้อราบางชนิด รักษาและป้องกันโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome) ช่วยเสริมสร้างระบบลำไส้ ระบบขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก เพิ่มปริมาณอุจจาระ แอล112อิลิซิเตอร์ สามารถจับกับกรดน้ำดี ในลำไส้ ได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่ละลายน้ำ และจะถูกกำจัดออกทางอุจจาระต่อไป การที่ แอล112อิลิซิเตอร์ สามารถจับกับกรดน้ำดี และป้องกันการดูดซึมของกรดน้ำดี กลับเข้าสู่กระแสเลือดนั้น จะทำให้กระบวนการ oxidation(การสลายไขมัน)ของคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดน้ำดีเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมา จะทำให้ beta lipoprotein หรือ low density lipoprotein (LDL)ในพลาสมาลดลง ส่งผลให้ระดับของ serum cholesterol ลดลงด้วย และสุดท้าย แอล112อิลิซิเตอร์ จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะกิน แอล112อิลิซิเตอร์ เข้าไปมากเท่าไรก็ไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณแคลอรี ไม่ดูดซึมในร่างกาย ไม่ตกค้างในเนื้อเยื่อ ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา และยังช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดียิ่งขึ้น โดยธรรมชาติร่างการต้องการรักษาความพอดีหรือสมดุลของ ร่างกาย และมีระบบการปรับตัวเพื่อก่อความพอดีหรือสมดุลใหม่ขึ้นเสมอ อีกทั้ง แอล112อิลิซิเตอร์ เป็นอาหารที่มีความปลอดภัยซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและไม่เป็นพิษต่อ คน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม

04 shrimp04 shrimp04 shrimp

ไก่เนื้อ สรุปประสิทธิภาพ 3 ด้าน ของ แอล112อิลิซิเตอร์ ในการเลี้ยง

(1) อาหาร (Feed)

• เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ
• การดูดซึมของอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในระบบลำไส้

(2) ตัวไก่ (Chicken)

• ช่วยระบบการทำงานในกระเพาะและลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุล
• แข็งแรง ลดอัตราการตาย ลดการใช้ยา-วัคซีน
• กระตือรือร้นต่อการกินอาหาร
• อารมร์ดี นิ่ง ลดเครียด
• ช่วยป้องกันโรคตาอักเสบจากแอมโมเนีย

(3) การจัดการในฟาร์มและสิ่งแวดล้อม (Farm management)

• ขี้แห้งเป็นก้อน ลดกลิ่น ลดเชื้อ 
• ลดแก๊สแอมโมเนีย

ไก่ไข่ สรุปประสิทธิภาพของ  แอล112 อิลิซิเตอร์ ในการเลี้ยง

(1) อาหาร (Feed)

• เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพการให้ไข่ที่ยาวนานขึ้น (ยาวนานแบบคุ้มค่าในการเลี้ยงต่อไปเพื่อให้ไข่)

• การดูดซึมของอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในระบบลำไส้

(2) ตัวไก่ (Chicken) และ ไข่ (Egg)

• ช่วยระบบการทำงานในกระเพาะและลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุล
• แข็งแรง ลดอัตราการตาย ลดการใช้ยา-วัคซีน
• กระตือรือร้นต่อการกินอาหาร
• อารมร์ดี นิ่ง ลดเครียด
• ช่วยป้องกันโรคตาอักเสบจากแอมโมเนีย

• ระยะเวลาให้ไก่ยาวนานขึ้น เปอร์เซ็นต์การให้ไข่สูง

• คุณภาพไข่; น้ำหนักดี เปลือกแข็ง อายุของไข่ยาวนานขึ้น  ไข่สีแดงสดใส 

(3) การจัดการในฟาร์มและสิ่งแวดล้อม (Farm management)

• ขี้แห้งเป็นก้อน ลดกลิ่น ลดเชื้อ 
• ลดแก๊สแอมโมเนีย