Position: showcase
Style: outline
Slider

ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ กุ้ง  

อัตราการใช้ ละลายน้ำเพื่อบริโภค วันละ   8-10 ชั่วโมง

 • ช่วยระบบการทำงานในกระเพาะและลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุล ทำให้การดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูงเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต่ำ(ปริมาณการกินอาหารเท่าเดิมแต่ได้เนื้อเพิ่มขึ้น)
 • ยับยั้งไขมันไม่ดี (LDL) สนับสนุนไขมันที่ดี (HDL)
 • ลดอัตราการตาย ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค สุขภาพแข็งแรง ลดการใช้ยา/วัคซีน จับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร
 • ทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification)
 • ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดเชื้อ ลดแอมโมเนีย(ป้องกันโรคตาอักเสบ)
 • ลดอาการเครียด ช่วยควบคุมความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนและหัวใจดีขึ้น ปอดสมบูรณ์สีแดงสดใส
 • อัตราการกินอาหารมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ ไม่แกว่งไปแกว่งมา
 • ไก่ไข่;เพิ่มระยะเวลาการให้ไข่ของแม่ไก่ ปริมาณไข่ที่ได้รับโดยรวมในเล้าต่อวันเพิ่มขึ้น ไข่แดง สีสดใส เก็บใว้ได้นาน เปลือกแข็ง น้ำหนักดี

ไบโอ-อิลิซิเตอร์  สารกระตุ้นการเจริญเติบโต ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ กุ้ง

BIO-Elicitor สารเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต จากพอลิเมอร์ธรรมชาติ สารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยไร้มลพิษ ไม่มีสารตกค้าง ช่วยระบบการทำงานในกระเพาะและลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุลทำให้การดูดซึมของอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดแอมโมเนีย ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค จับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ทำความสะอาดลำไส้หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification) สนับสนุนไขมันที่ดี(HDL) ช่วยควบคุมความดันโลหิตทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนและหัวใจดีขึ้น

ไบโอ21 เป็นผู้ผลิต มีประสบการณ์ในการใช้ในฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการค้า ทางเรามีฟาร์มเลี้ยงต้นแบบซึ่งได้มีการทดลองเลี้ยงจริง ตามสภาพฟาร์มเพื่อการค้าซึ่งสามารถตอบโจทย์การเลี้ยงไก่เนื้อสำหรับเกษตรกรได้  สามารถแก้ปัญหาเรื่อง ขี้ไก่แฉะ-เหลว-เหม็น-มีแอมโมเนีย ความไวของประสาทสัมผัสตาต่อแสงไฟของไก่ ความเครียด การกรู เหยีบย จิกตี เข้าแย่งการกินอาหาร รวมถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ (ลดอัตราการตาย  เนื้อไก่มีคุณภาพ ไม่ช้ำ น้ำหนักของไก่สูงกว่ามาตราฐาน และ FCR ต่ำ )     02 02  ข้อมูลเพิ่มเติม. . .กรุณาติดต่อเรา

ปัญหาของการเลี้ยงไก่เนื้อจากฟาร์มต้นแบบระบบปิด(EVAP)

 • อัตราการแลกเนื้อ (FCR) มีค่าสูงกว่ามาตราฐาน
 • เนื้อไก่ช้ำ เสียหาย เกิดจากการกรูและเหยียบหรือจิกตีกันระหว่างกินอาหาร จากความเครียดหรือประสาทสัมผัสที่ไวต่อแสงสว่าง
 • ขี้เหม็น ขี้เหลว มีเชื้อ Salmonella และ E.coli ขี้มีแอมโมเนียมากก่อให้เกิดโรคตาอักเสบ
 • ความนิ่งต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไก่มีภาวะเครียด อัตราการบริโภคอาหารไม่สม่ำเสมอ มีภูมิคุมป้องกันโรคน้อย อัตราการตายสูง(มากกว่า 2%) ใช้ยา/วัคซีนเพื่อรักษา-ป้องกันโรคจำนวนมาก(เฉลี่ยที่ 2.50 บาท/ตัว)

ผลจากการทำงานร่วมกันกับฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด (EVAP)

ไบโอ-อิลิซิเตอร์ มีส่วนช่วยในเรื่อง สุขภาพ การมีชิวิตชีวา ระบบการย่อยอาหารได้สมบูรณ์ ขี้แห้ง ลดกลิ่นเหม็น ลดแอมโมเนีย ช่วยเรื่องความเครียด ซึ่งดูได้จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและประสาทสัมผัส ไก่ที่ได้รับ ไบโอ-อิลิซิเตอร์ จะมีความเป็นอยู่อย่างสบาย กระตือรือร้นในการกินอาหาร ไม่มีปัญหาเรื่องประสาทสัมผัสที่ไวต่อแสง การกรู-เหยียบ จิกตี กันในการกินอาหารซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากของฟาร์มชำแหละเพื่อการส่งออก ขี้ไก่แห้งเหยียบไม่ติดเท้า(ตัดปัญหาเรื่องเชื้อ Salmonella และ E.coli) อัตราการตายน้อยมาก อัตราการเจริญ เติบโตรวมถึงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตราฐาน อัตราการแลกเนื้อ(FCR)ต่ำกว่ามาตราฐาน ลดการใช้ยา-วัคซีน (ค่ายา-วัคซีน/ตัว เฉลี่ยที่ 1.20 ) เจ้าของฟาร์มสามารถทำกำไรเฉลี่ยต่อตัวสูงกว่ามาตราฐานทั่วไป ทั้งหมดนี้มาจากระบบการเลี้ยง อาหาร ที่ได้มาตราฐานและการใช้ ไบโอ-อิลิซิเตอร์ควบคู่กันไป ทางเรามีฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงพร้อมให้คำแนะนำ สนใจติดต่อเรา และยินดีสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับฟาร์มต้นแบบที่อื่นๆ

BIO-Elicitor “ไบโอ-อิลิซิเตอร์” สารเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต

จากพอลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นเส้นใยที่ไม่สามารถดูดซึมและไม่ย่อยสลายในทางเดินอาหาร แต่มีคุณสมบัติที่สนับสนุนไขมันที่ดี (HDL: High Density Lipoprotein) ยับยั้งไขมันไม่ดี (LDL : Low Density Lipoprotein) ความสำคัญของไขมันเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายสัตว์ และจับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร สารเคมีหรือยาต่างๆ ไบโอ-อิลิซิเตอร์ ทำหน้าที่เสมือนสารทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification) ช่วยควบคุมความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนหัวใจดีขึ้น ช่วยลดกรด รักษาแผลในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อโรคและเชื้อราบางชนิด รักษาและป้องกันโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome) ช่วยเสริมสร้างระบบลำไส้ ระบบขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก เพิ่มปริมาณอุจจาระ ไบโอ-อิลิซิเตอร์ สามารถจับกับกรดน้ำดี ในลำไส้ ได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่ละลายน้ำ และจะถูกกำจัดออกทางอุจจาระต่อไป การที่ ไบโอ-อิลิซิเตอร์ สามารถจับกับกรดน้ำดี และป้องกันการดูดซึมของกรดน้ำดี กลับเข้าสู่กระแสเลือดนั้น จะทำให้กระบวนการ oxidation(การสลายไขมัน)ของคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดน้ำดีเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมา จะทำให้ beta lipoprotein หรือ low density lipoprotein (LDL)ในพลาสมาลดลง ส่งผลให้ระดับของ serum cholesterol ลดลงด้วย และสุดท้าย ไบโอ-อิลิซิเตอร์ จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะกิน ไบโอ-อิลิซิเตอร์ เข้าไปมากเท่าไรก็ไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณแคลอรี ไม่ดูดซึมในร่างกาย ไม่ตกค้างในเนื้อเยื่อ ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา และยังช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดียิ่งขึ้น โดยธรรมชาติร่างการต้องการรักษาความพอดีหรือสมดุลของ ร่างกาย และมีระบบการปรับตัวเพื่อก่อความพอดีหรือสมดุลใหม่ขึ้นเสมอ อีกทั้ง ไบโอ-อิลิซิเตอร์ เป็นอาหารที่มีความปลอดภัยซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและไม่เป็นพิษต่อ คน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม

04 shrimp04 shrimp04 shrimp04 shrimp

ไก่เนื้อ สรุปประสิทธิภาพ 3 ด้าน ของ  bioelicitor text01x ในการเลี้ยง

(1) อาหาร (Feed)

• เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ
• การดูดซึมของอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในระบบลำไส้

(2) ตัวไก่ (Chicken)

• ช่วยระบบการทำงานในกระเพาะและลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุล
• แข็งแรง ลดอัตราการตาย ลดการใช้ยา-วัคซีน
• กระตือรือร้นต่อการกินอาหาร
• อารมร์ดี นิ่ง ลดเครียด
• ช่วยป้องกันโรคตาอักเสบจากแอมโมเนีย

(3) การจัดการในฟาร์มและสิ่งแวดล้อม (Farm management)

• ขี้แห้งเป็นก้อน ลดกลิ่น ลดเชื้อ 
• ลดแก๊สแอมโมเนีย

ไก่ไข่ สรุปประสิทธิภาพของ  bioelicitor text01xในการเลี้ยง

(1) อาหาร (Feed)

• เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพการให้ไข่ที่ยาวนานขึ้น (ยาวนานแบบคุ้มค่าในการเลี้ยงต่อไปเพื่อให้ไข่)

• การดูดซึมของอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในระบบลำไส้

(2) ตัวไก่ (Chicken) และ ไข่ (Egg)

• ช่วยระบบการทำงานในกระเพาะและลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุล
• แข็งแรง ลดอัตราการตาย ลดการใช้ยา-วัคซีน
• กระตือรือร้นต่อการกินอาหาร
• อารมร์ดี นิ่ง ลดเครียด
• ช่วยป้องกันโรคตาอักเสบจากแอมโมเนีย

• ระยะเวลาให้ไก่ยาวนานขึ้น เปอร์เซ็นต์การให้ไข่สูง

• คุณภาพไข่; น้ำหนักดี เปลือกแข็ง อายุของไข่ยาวนานขึ้น  ไข่สีแดงสดใส 

(3) การจัดการในฟาร์มและสิ่งแวดล้อม (Farm management)

• ขี้แห้งเป็นก้อน ลดกลิ่น ลดเชื้อ 
• ลดแก๊สแอมโมเนีย