CHITOSAN products by a manufacturing specialist BIO21

Slider

CHITOSAN

พอลิเมอร์ของ กลูโคซามีน และ อะซิทิลกลูโคซามีน (พอลิเมอร์ธรรมชาติ) อนุพันธ์ของไคตินที่ได้จากการทำปฏิกิริยากำจัดหมู่อะซิทิลของไคติน หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยา deacetylation ชื่อทางเคมี  poly [β-(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose]

ผลิตภัณฑ์ไคโตซานของเรามี ;

สำหรับเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ 

เกรดงานด้านอุตสาหกรรม

เกรดงานด้านเกษตรสำหรับพืช-สัตว์ 

เกรดอาหาร

เกรดด้านการแพทย์ (medical device grade)

chitosan pic01

 

02 02 ข้อมูลเพิ่มเติม... CHITOSAN

L112 BIOPOLYMER

medical device CHITOSAN (Enhance CHITOSAN derivative for dietary supplement)  ผลิตภัณฑ์พัฒนามาจากไคโตซานขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง สำหรับส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดักจับไขมัน

ไคโตซานขั้นสูง (Enhance-CHITOSAN / CHITOSAN spec L112)  ซึ่งมีการพัฒนาเน้นไปที่คุณสมบัติการดักจับไขมัน(Fat binding) และละลายได้ด้วยตัวมันเองในน้ำและในกระเพาะอาหาร  L112 BIOPOLYMER ได้มาจากงานวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเครื่องมือแพทย์ สำหรับเรื่องการลดไขมัน

l112biopolymer h250

 

02 02 ข้อมูลเพิ่มเติม...L112 BIOPOLYMER

L112 ABSORBITAL

ผลิภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ลดน้ำหนักในระยะยาวหรือควบคุม ลดการสะสมไขมัน ลดระดับแอลดีแอลโคเลสเตอรอล ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ ผลิตจาก L112 BIOPOLYMER

L112ABSORBITAL

02 02 ข้อมูลเพิ่มเติม... L112 ABSORBITAL

พบผลิตภัณฑ์ไคโตซานโดยผู้เชี่ยวชาญได้จากเรา

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพที่เหนือกว่า มีระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต จากพื้นฐานความรู้และงานวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการค้า มาตราฐานและคุณภาพส่งออก