ไคโตซาน สารกันบูดฯจากธรรมชาติ

สารจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ออกไปได้ ประมาณ 40% ของอายุปกติของผลิตภัณฑ์ (การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐาน)

• เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ทั้งหมด

• ยับยั้งยีสต์และรา

• ยับยั้ง E. coli, Coliform และ S. aureus

• ใช้ทดแทนสารบอแรกซ์   (เหนียว นุ่ม กรอบ เด้ง)

อัตราการใช้ 500 ppm